Hur fungerar sit out-funktionen?

Om du ska behöver gå ifrån datorn en stund men inte vill lämna din plats vid bordet kan du använda dig av sit out-funktionen. Genom att trycka på denna knapp får du inga händer tilldelade dig och du slipper betala blindsen (mörken). När du är tillbaka är det bara att trycka på "I'm back" för att få vara med i spelet igen. Som mest kan du vara borta från datorn under två big blinds (stora mörkar), efter det blir du utsläng från bordet och pengarna du satt med kommer återgå till ditt konto. Om du bara behöver vara borta en kortare stund kan du trycka på "Deal me out next hand", du blir då inte tilldelad några kort under nästa omgång.