Dricks på casino Olika länder har olika syn på dricks till casinoanställda. Spelar du i U.S.A. är du mer eller mindre tvungen att ge dricks, då denna svarar för ca två tredje delar av croupierernas löner.I Sverige däremot är det förbjudet.

Även om du aldrig är tvingad att ge dricks, kan det påverka ditt spel beaktansvärt. Spelare som ger dricks löper minimala risker att förlora pengar p.g.a. fuskande croupierer. Anledningen till att fusk förekommer är ofta att croupieren vill hämnas på en spelare, t.ex. en som inte ger dricks. Varför skulle en croupier fuska mot en spelare som förser denne med pengar?

Förvånansvärt många croupierer tycks inte hysa full respekt för sin arbetsplats. De hjälper spelaren att vinna över casinot, för att själv tjäna pengar. Exempel på hjälp är då croupieren ”råkar” ge spelaren för många marker då denne vinner, ”råkar” undgå att ta dennes förlorande satsning. Detta är rent och skärt fusk och kan resultera i fängelse. Pga de hårda straffen är dock dessa exempel mer sällsynta. Vanliga varianter (inom blackjack), som ej är olagliga, är att croupieren förbättrar spelarens penetration, dvs. delar fler kort än normalt, innan denne blandar om.

En professionell blackjackspelare jag läst om använde ett speciellt system då han gav dricks. När den exakta räkningen blev negativ och han ville att korten skulle blandas om, upphörde han att ge dricks. Croupieren förstod vad det rörde sig om och blandade om. I gengäld fick denne en slant för besväret. När den exakta räkningen var plus gav spelaren mer och mer dricks ju längre croupieren delade. Casinopersonalen som ej följde spelet var förtjust då croupieren ständigt blandade korten. Händelsen resulterade i en ”win-win situation”. Både croupieren och spelaren vann. Den stora förloraren blev casinot. Men, vem bryr sig om casinot förlorar några futtiga hundradelars procent av sitt totala kapital.

Så ger du dricks

Att ge dricks är en konst. I majoriteten spelböcker kan man läsa om olika tekniker om hur dricks bör ges. Dock är de flesta eniga om att det bör ske i form av en satsning. I stället för att ge ”traditionell dricks” (som på restauranger), där den ges efter man erhållit service, bör den ges under tiden man spelar. Ger du dricksen efteråt har den ingen chans att påverka ditt spel. Så här bör du ge dricks (framförallt vid blackjackbordet) för att erhålla
maximal eventuell utdelning. Låt säga att du satsar 1,000 kronor. Framför dessa tusen kronor placerar du t.ex. 15 kronor. Om du vinner får croupieren dessa pengar. Förlorar du, behåller du dem själv och ger croupieren möjlighet att vinna dem vid ett senare tillfälle. Croupieren hoppas då att du vinner. Denne spelar inte längre mot dig, utan med dig. Att dubbla din drickssatsning då du dubblar och splittrar rekommenderas även.

Dricks bör endast ges om du vinner och om croupieren ”förtjänat” det. Har denne varit hjälpsam och trevlig bör detta uppmuntras. Ge aldrig dricks till oförskämda, ohjälpsamma och otrevliga croupierer. Kom ihåg: ”Du är aldrig tvungen att ge dricks”.

Hur ofta och hur mycket dricks bör det ges? För att inte komma i underläge vid blackjackbordet, genom att ge bort dina surt förvärvade pengar, bör dricks ges ca en gång per tionde vinst (dvs. ca. en gång per 21:e runda). Dricksen bör vara ca 1-3 % av din satsning. Du förlorar därmed endast några tiondels procent av ditt långsiktiga övertag. I spel med mindre summor bör dricks ges mer sällan. Ger du regelbundet 10 kronor vid en 50 kronors satsning, blir du snart fattig.

Att ge dricks handlar inte om att förse croupieren med stora summor pengar, utan att visa sin uppskattning.

/Robert V. Lux