Om reglerna i Seven Card Stud Seven Card Stud, eller 7 Card Stud som det ibland skrivs, är troligen det mest populära av all stötspel. Det kan resultera i höga potter och ger dig möjlighet att utvärdera de andra spelarnas möjliga händer. Det finns inga gemensamma kort och varje spelare har fyra av sina sju kort synliga för de andra spelarna. Seven Card Stud har fem insatsomgångar till skillnad mot fyra i Hold’Em och Omaha.

Börja spela

Innan några kort delas ut måste spelarna lägga in grundinsatsen. Detta är en liten insats, oftast en bråkdel av bordets lägsta gräns. Storleken på grundinsatsen beror på gränserna för det bord du spelar på. $ 0,50/$ 1,00-bord har ingen grundinsats.

Varje spelare får tre kort, ett åt gången, två nedåtvända kort och ett uppåtvänt kort. Spelaren med det lägsta uppåtvända kortet måste inleda den första insatsomgången. Det lägsta kortet är det med lägsta värdet. Om flera spelare har samma låga kort gäller lägsta sviten. Det här är den enda gången som sviter används i poker. Sviternas ordning är klöver, ruter, hjärter och spader.

Ingångsinsatsen är en liten insats som är aningen större än grundinsatsen och även den avgörs av bordets gräns och är ofta hälften av den nedre gränsen.
En normal insatsomgång följs av att spelarna får möjlighet att lägga sig, syna eller höja till full insats. Varje insats begränsas till den nedre gränsen.

Ett exempel: i ett $ 10/$ 20-spel är grundinsatsen oftast $ 1, ingångsinsatsen $ 5 och en hel insats $ 10.I varje omgång tillåts högst 1 insats och 3 höjningar. Gränsen för insatser är den nedre gränsen för de första två omgångarna och den högre gränsen för återstående omgångar. Undantaget är om en spelare har ett synligt par vid den andra omgången. I så fall får han eller hon gå direkt till den högre gränsen.

Fourth Street (Andra insatsomgången)

När budgivningen har avstannat, dvs när alla spelare har satsat samma belopp får spelarna ytterligare ett uppåtvänt kort. Spelaren med de två högsta uppåtvända korten börjar budgivningen. Om de två högsta korten är ett par får spelaren satsa med den högre eller den lägre gränsen. Om två spelare har oavgjort får spelaren med den högsta sviten inleda.

Spelare får lägga sig, syna eller höja och, förutsatt att ingen har satsat ännu, även passa (låta bli att satsa) vilket gör att de kan se vilka av de övriga spelarna som satsar. Om alla spelare passar fortsätter spelet med nästa omgång.

Fifth och Sixth Street (Tredje och fjärde insatsomgången)

I den tredje omgången får alla spelarna ytterligare ett uppåtvänt kort. Insatserna börjar som i föregående omgång men alla insatser är nu vid den högre gränsen.
Den fjärde omgången är identisk med den tredje. Den högsta handen inleder budgivningen i varje omgång.

Seventh Street (Sista omgången)

Alla spelare får sitt sista nedåtvända kort och den spelare som inledde budgivningen i den fjärde omgången börjar även nu.

När budgivningen är slut visar den spelare som gjorde den sista ökningen eller lade den sista insatsen sina fem kort. Den bästa handen om fem kort vinner potten.

Strategi & tips för Seven Card Stud

Den tredje omgången är den tidpunkt då besluten ska tas eftersom insatsernas gräns höjs. Det är nu man ska lägga sig om man har en dålig hand, speciellt mot aggressiv budgivning. Om du fortsätter ska du vara säker på att du kan spela ut din hand på slutet.

– Om en motståndares öppna kort slår din hela hand är det bäst att lägga sig.
– Om du försöker få en stege bör du se efter om de andra spelarna har de kort du behöver och sedan tänka igenom din insats.
– Om du försöker få en färg bör du se efter hur många av svitens kort som inte är synliga på bordet och sedan anpassa din strategi därefter. Ett exempel: om du försöker få ruter färg och du har fyra ruter och det finns ytterligare åtta synliga på bordet så innebär det att det bara finns ett ruter kvar.

Fördelen med att spela online är att du om du är snabb kan skriva ned vilka kort de övriga spelarna har innan de lägger sig så att du kan analysera vilka händer som fortfarande är möjliga. Men du måste vara snabb eftersom långsamt spel snabbt tömmer bordet på spelare.

Spelet Seven Card Stud handlar om tålamod så var förberedd på att vänta tills du får bra händer innan du börjar satsa tungt. Kom ihåg att det är fem insatsomgångar i det här spelet till skillnad mot fyra i Hold’Em och Omaha och att spelet snabbare kan nå den högre gränsen.

Observera!
Observera att våra 7 Card Stud-bord (Ladbrokes) tillåter 8 spelare per bord. I det osannolika fall att alla 8 spelare är kvar vid den sista omgången eller om 7 eller fler spelare har tillräckligt många omgångar kan det hända att det inte finns tillräckligt med kort kvar i en vanlig 52-korts lek för att alla spelare ska kunna få ett sista kort. I så fall delas det sista kortet ut som ett gemensamt uppåtvänt kort mitt på bordet och kan användas av alla.