Om reglerna i five card stud Five Card Stud, eller femkorts stötpoker som det på svenska ofta kallas, påminner mycket om sjukorts stötpoker men som det låter så får du bara fem kort. Det är troligen en av de äldsta formerna av poker och uppträder i de flesta pokerrelaterade filmerna. Det finns inga gemensamma kort. I slutet av spelet har alla spelare ett kort vänt nedåt och fyra kort uppåt.

Börja spela

Alla spelare måste lägga in grundinsatsen innan korten delas ut. Grundinsatsen beror på bordets gränser men är ofta en procentandel av den nedre gränsen.

Första giv

Alla spelare får nu ett nedåtvänt kort och ett uppåtvänt. Spelaren med det lägsta uppåtvända kortet börjar budgivningen.
Budgivningen följer samma gång som i sjukorts stötpoker med en insats och 3 höjningar vilket ger högst fyra insatser.

Third Street (Tredje omgången)

När budgivningen har avstannat, dvs när alla spelare har satsat samma belopp får spelarna ytterligare ett uppåtvänt kort. Spelaren med de två bästa korten påbörjar budgivningen på den nedre gränsen. Om den starkaste handen har ett par har spelaren möjlighet att påbörja budgivningen på ett högre belopp. Budgivningen fortsätter och alla spelare har möjlighet att lägga sig, syna, höja eller passa (om inga pengar har satsats).

Fourth Street (Fjärde omgången)

Den här omgången är identisk med den tredje med skillnaden att alla insatser följer den övre gränsen.

Fifth Street (Femte omgången)

Alla spelare har nu fem kort, ett nedåtvänt och fyra uppåtvända.
En sista budgivningsomgång sker och efter det är det dags att lägga korten på bordet. Den sista spelaren att visa styrka med en insats eller höjning är den första som visar sin hand. Den högsta handen vinner potten.

Strategi & tips för Five Card Stud

Du kan se de flesta av motståndarnas kort så det bör vara lätt att räkna ut deras bästa hand.
Om du inte kan slå de visade korten bör du lägga dig tidigt.
Om du saknar ett kort för en färg eller stege måste du kontrollera att inte någon av motståndarna har det.
Höga kort och par kommer att vinna många händer.