Alla videos är hämtade direkt från Youtube.com och visar olika typer av korttrick! Gillar du vad du ser finns mer att hämta på youtube under sökordet card tricks. Börja med lite enklare trick för att avancera till svårare trix. 

Ett riktigt tufft korttrick. Tyvärr är magikern anonym.

Ännu en cool video. Du kan lära dig korttricket på WTFmagic.com. Utföraren heter Paul Annett.

Skapat av Richard Wiseman, från quirkology.com