Del 2 av nybörjarkurs i poker (Översättning: Tomas Peszlen)

Hold’em på djupet

När det bokstavligen finns miljontals kombinationer av pokerhänder, finns det i Hold’em enbart 169 olika tvåkorts starthänder. Det antalet är under antagandet att hjärter kung och dam har samma värde som kung, dam i ruter. Om tre ruter kommer upp i floppen, är givetvis kung, dam i ruter mer värda än kung, dam i hjärter, men framtiden kan inte förutses, därför är dessa två händer likvärdiga innan floppen.

Starthänder

Vart och ett av dessa 169 unika starthänder passar in i endast fem kategorier: par, sekvenskort, hålkort, kort i sekvens och i samma färg eller hålkort i samma färg. Det är allt. Fem kategorier. Det är allt du behöver bry dig om. Om du inte får ett par, är dina kort antingen i sekvens eller hålkort, dom kan också vara av samma färg eller inte. Exempel på sekvenskort är: K-D, 8-7 och 4-3. Icke sekvenskort kan ha ett-, två-, tre-, eller flera kort som fattas ”emellan” och inkluderar händer som: K-Kn, 9-6, 5-2 eller 9-3.

Små gap ger flera stegar

Som regel, ju mindre gap desto lättare är det att få stege. Anta att du har 10-6, då är dom enda korten som ger dig stege: 9-8-7. Men har du 10-9 får du en stege med: K-D-Kn, D-Kn-8, Kn-8-7 eller 8-7-6. Till varje regel finns det undantag, En hand som E-K kan bara forma en stege med hjälp av D-Kn-10. E-2 har samma förutsättningar, där krävs 5-4-3 för att bilda en stege. Även om dessa kort är i sekvens kan dom bara skapa en form av stege beroende på att dom är i ytterkanterna av kortlekens spektrum. Det finns andra undantag också, K-D kan bara bilda stege på två sätt, genom att paras ihop med E-Kn-10 eller Kn-10-9, samma gäller för 3-2. Dom enda kvarvarande undantagen är

Ja, du gissade rätt, D-Kn och 4-3. Dessa två varianter kan skapa tre stegvarianter. D-Kn behöver E-K-10, K-10-9 eller 10-9-8. Den fjärde varianten kan inte bildas på grund av att inget kort är högre än esset. För 4-3 varianten gäller det samma principer, då inget kort är lägre än esset, då det används lägst i en stege 5-4-3-2-E. Alla andra sammanhängande sekvenser kan bilda fyra olika sorters stegar, vilket är ett stort övertag gentemot en, två eller trehåls sekvenser. Om du inte får fyra kort som passar ihop med ett av dina i en 4-håls sekvens, finns det inte en chans att du kan bilda en stege. Men oroa dig inte för det. Om du följer mina råd, kommer du sällan om någonsin att spela fyrhåls sekvenser eller mer, om dom inte är i samma färg -och då endast under verkligen välvilliga omständigheter.

Hålkort

Hålkort, i allmänhet, är inte lika värdefulla som kort i sekvens, beroende på svårigheten att bilda en stege. Men om du är ute efter att bilda en färg, behöver du inte bry dig om att korten inte är i sekvens. En färg skapad från E-K är lika god som en skapad med E-6, men E-K är mer värdefull på grund av andra orsaker. Anta att du inte bildar din färg, då kan du kanske få ihop till en stege med E-K, det kan du inte med E-6. Möjligheten finns att du kanske vinner med hjälp av endast en kung eller ett ess till. Om ett ess kommer upp i floppen, har du med E-6, ett par i ess med sexan som sidokort och du kan lätt förlora mot en motståndare med ett ess och ett högre sidokort. Men vilket par du än skapar med E-K, kommer att vara det högsta, med det högsta sidokortet.

Det är ett stort övertag att agera sist
beroende på att då kan du se floppen med svagare kort än du normalt skulle göra.

Om du är sist att agera, har du fördelen av att veta hur många spelare som fortfarande är kvar i potten, samt att du sett hur dessa agerat under den senaste satsningsrundan. Det är en stor fördel, beroende på att vissa starthänder står sig bättre mot många motspelare, medan andra gör sig bättre mot ett mindre antal spelare. I sen position vet du också vilken av dina motspelare som visar styrka, ju senare du agerar, desto mera information kan du inhämta, och poker är ett spel baserat på information, ofullständig information förståss, men likafullt är det ett spel där information är oerhört viktigt.

Starthänder

Vissa starthänder är så starka att dom kan spelas oberoende på position. Du får inte sådana händer ofta, men när det händer, är du en trolig vinnare redan från början. Bägge mina böcker innehåller starttabeller som beskriver sambanden hos olika starthänder. Dessa samband är också beskrivna i tabellform nedan. I ett typiskt låglimit spel kan du vanligtvis spela vilket par över sjuor som helst, liksom 12 kombinationer med två kort i samma färg, samt 6 kombinationer som ej är i samma färg.

Spelbara händer i tidig position

Par:
Sjuor till ess

I samma färg:
Ess med kung, dam, knekt eller 10.
Kung med en dam, knekt eller 10.
Dam med en knekt eller 10.
Knekt med 10 eller 9.
10 och 9.

Ej i samma färg:
Ess med en kung, dam, knekt eller 10.

Spelbara händer i mittposition

Kung med en dam eller knekt när du är femte, sjätte eller sjunde spelare att agera, du är i mittposition, och säkert kan spela låga par som sexor och femmor. Du kan också lägga till 10 ytterligare händer i samma färg, samt fyra i ej samma färg till din repertoar av spelbara händer, under förutsättning att det inte har förekommit några höjningar.

Par:
Femmor och sexor.

I samma färg:
Ess med 9,8,7 eller 6.
Kung och 9.
Dam med 9 eller 8.
Knekt och 8.
10 och 8.
9 och 8.

Ej i samma färg:
Kung och 10.
Dam med en knekt eller 10.
Knekt och 10.

Spelbara händer i sen position

I sen position har du fördelen av att agera sist eller nästan sist. Resultatet av detta blir att du kan lägga till ytterligare ett antal starthänder till din arsenal. Dom flesta är något du endast går med på i ”nödfall” och endast om det inte förekommit några höjningar. Du måste också ha disciplin nog att kunna slänga dessa kort, om inte floppen medför en kraftig förbättring av din hand.

Par: Fyror, treor och tvåor.

I samma färg: Ess och 5,4,3 eller 2.
Kung och 8,7,6,5,4,3 eller 2.
Knekt och 7.
10 och 7.
9 och 7 eller 6.
8 och 7 eller 6.
7 och 6 eller 5.
6 och 5.
5 och 4.

Ej i samma färg: Kung och 9.
Dam och 9.
Knekt och 9 eller 8.
10 och 9 eller 8.
9 och 8 eller 7.
8 och 7.

Om du är nybörjare, har spelat omdömeslöst eller har en vilka-två-kort-som-helst-kan-vinna filosofi, tycker du antagligen att dessa rekommendationer är för stränga. Det är dom inte. Faktum är att dom är en aning för slapphänta. Även om en hand som Kung och tvåa i klöver är spelbar, är det en dålig ursäkt för en hold’em hand, Om en kung kommer upp i floppen och det är den minsta action i spelet innan dig, då är det högst troligt att någon annan sitter med en kung ihop med ett högre sidokort än ditt. Om en tvåa kommer upp i floppen har du garanterat det lägsta paret vid bordet. Även om du har en otrolig tur och floppar en färg är det ingen garanti för att det är den bästa färgen. Den bästa floppen du kan önska dig är klöver ess, hjärter 2 och ruter/spader 2, vilket ger dig triss i tvåor med ett starkt sidokort. Då har du också ett svagt drag till en färg. Vad som är mera viktigt, ett ess på bordet garanterar en syn eller två från de motståndare som har ett ess på handen.

Ändå, klöver kung och 2 samt många av de händer som är spelbara i sen position, är sårbara ur många synpunkter, Och det krävs en viss skicklighet att navigera genom dom dunkla Hold’em-vattnen med en vinglig kanot som detta.