Kurs för nybörjare i Texas Holdem - sjätte delen (Översättning: Tomas Peszlen)

Vad skall jag göra när jag får in mitt drag?

Många nybörjare i Hold’em passar automatiskt ner en stark färg i tidig position i hopp om att få checkhöja, och på så sätt försöka få ut en extra satsning från sina motspelare. Andra satsar direkt. Det är dom två strategierna som finns med denna typ av hand. Vilken är korrekt?

Generell regel vid checkhöjning

Här är regel nummer ett vid checkhöjning: Gör det när du tror att du vid dom flesta tillfällen kommer att ha den bästa handen vid en syn. Regel nummer två vid checkhöjning: Du bör vara ganska säker på att din motståndare kommer att satsa om du passar. Det är inte kul att passa ner en stark hand, för att sen få se sina motståndare också passa, speciellt inte om du vet att dom skulle ha synat om du hade satsat.

Om du inte är säker på att du har den bästa handen vid en syn, eller om du är osäker på om någon kommer att satsa om du passar, använd inte checkhöjning.

Högsta paret vid femte kortet

Ett ständigt återkommande problem är hur du ska agera när du sitter med det högsta paret, samtidigt som du har en eller flera motståndare kvar emot dig, samt att hela bordet är synligt. Nu måste du fatta beslutet om du skall passa eller satsa, eller om du är sist att agera, om du skall syna, lägga dig eller höja.

Om du är observant har du säkert lagt märke till, att vissa spelare nästan alltid satsar när dom sitter med det högsta möjliga tvåparet vid sista kortet, om det inte föreligger ett tydligt hot från en färg eller en stege. Andra satsar inte ens på ett högt par, ej ens när bordet inte är hotande. Dom flesta dock, befinner sig någonstans mitt emellan.

Detta är en bedömningsfråga. Det finns ingen formel till hjälp för att avgöra vilket sätt som är det rätta, men det finns ett par saker som kan hjälpa dig till ett beslut.

Anta att du är först att agera och höjer med E-K före floppen. Två motståndare synar. Du satsar efter floppen och vid fjärde kortet. Nu ligger det E-D-4-7-9 i blandade färger. Alla korten är utdelade, ingen har lagt sig, och det är din tur att agera. Bör du satsa eller passa?

Du vinner over vilket par som helst, men förlorar mot ett tvåpar. Om inte en av dina motståndare har ett par i nior och i så fall fått ihop till en triss med det sista kortet, kan du troligtvis utesluta chansen att du har en triss emot dig. Om någon hade fått en triss antingen vid floppen eller vid fjärde kortet skulle denne troligen ha satsat vid fjärde kortet när limiten dubblas.

Ditt största bekymmer är om någon har ett tvåpar. Om en motståndare har E-D skulle denne troligtvis höjt före floppen, synat efter floppen och därefter höjt din satsning vid fjärde kortet. En motståndare som sitter med E-7, E-4, D-4, eller D-7 skulle troligtvis höjt vid fjärde kortet. Om dina motståndare skulle höja med tvåpar, men syna med lägre händer, så som E-8 eller D-Kn, då bör du satsa. Om någon hade fått ett tvåpar vid fjärde kortet hade dom troligtvis höjt. Förutom vid möjligheten att någon sitter med E-9, D-9, 9-7 eller 9-4, kommer din satsning vid femte kortet att framkalla en syn, och du vinner. Föreställ dig nu samma scenarion, men denna gången är det din motståndare som agerar först. Om han satsar, skall du då lägga dig, syna eller höja? Och om han passar, skall du satsa?

Om det är en aggressiv spelare du har emot dig, som har en tendens att överspela svaga händer, då bör du höja om du tror att han sitter med en svagare hand än din. Om det är en tajt spelare, syna. Om han är rena klippan och sällan, om någonsin bluffar, lägg dig, såvida han inte satsar vid det femte kortet och du sitter med det högsta paret ihop med ett riktigt högt sidokort. Nyckeln till det hela är såklart att känna dina motspelare och deras tendenser till spelsätt. Att sitta med det högsta paret vid femte kortet är en vanlig situation, och det är väldigt viktigt att du lär dig agera rätt.

När potten blir stor

Ibland växer potten och blir riktigt stor, speciellt när det har förekommit en höjning före floppen. Detta kan knyta ett flertal spelare till potten, och om floppen erbjuder färg eller stegdrag till dina motståndare, kan du vara säker på att dom är kvar till slutet.

Om färg eller stegdragen misslyckas får en satsning vanligtvis bort dom som satt med en draghand. Vanligtvis är det endast två eller tre spelare som kämpar om en väldigt stor pott vid femte kortet. Du kanske sitter där med det näst högsta möjliga paret, eller det högsta paret med ett dåligt sidokort, och din motspelare satsar. Du sitter med ett par som du skulle slängt om potten vore liten, men med alla dessa pengar i potten, vad skall du göra? Anta att du spelar 30kr-60kr Hold’em och potten är uppe i 900kr före det femte kortet. Om din motståndare satsar är den uppe i 960kr, vilket erbjuder dig 16 mot 1 i odds. Om du synar och blir slagen kostar detta dig endast 60kr extra. Om du lägger dig och upptäcker att du har åkt på en bluff har du gjort ett misstag värt 960kr.

Svaret torde vara självklart. Om du tror att detta är en situation där din motspelare försöker sig på en bluff mer än 1 av 16 gånger, syna. Bara om du är helt säker på att din motspelare aldrig skulle bluffa, då kan du lugnt kasta dina kort.

Det är alltid bättre att begå det lilla misstaget att syna med en förlorande hand, än att begå det katastrofala misstaget att slänga en vinnande hand. I den nyss beskrivna situationen är det bättre att syna, än att lägga sig, även om din motspelare bluffar endast 1 av 10 gånger.

Om du synar 10 gånger kommer du att förlora 60kr vid nio tillfällen och förlora 540kr. vid det tionde tillfället vinner du 960kr i potten, med en förtjänst på 420kr. Om du dividerar den förtjänsten med de tio gånger du synar, ser du att ditt beslut att syna är värt 42kr varje gång du synar, oavsett om du vinner eller ej.

Om du är andre man att agera, samt att du tror att det finns en liten chans att du sitter med den bästa handen, även om du inte ser dig som favoriten till att vinna potten, bör du kanske höja din motståndare. Genom detta kan du kanske få den tredje spelaren att lägga sig. Om den spelare som satsade först, satsade med en svag hand i hopp om att du skulle lägga dig. Kan din höjning få även honom att lägga sig om han misstänker att du sitter med en stark hand. Detta agerande lägger till ett vilseledande spel i din arsenal, men använd ditt vilseledande spel sparsamt.

Fem tips för navigering vid femte kortet.

Att navigera vid femte kortet kan vara svårt. Följ den här kartan så undviker du fällorna längs vägen.

1. När väl alla korten blivit exponerade har din hand inte längre något potentiellt värde, dess värde har nu blivit reellt.

2. Ditt beslut att passa eller satsa om ingen har agerat, eller lägga dig, syna, höja eller höja en höjning om någon agerat innan dig, kan bara baseras på dina hands reella värde.

3. När du får ihop till ett tvåpar är det oftast den bästa handen. Men var försiktig om det sista kortet gör att det ligger tre kort i samma färg på bordet- din motståndare kan ha fått ihop till en färg.

4. När du är ensam kvar med en motståndare och potten är stor, då är det bättre att syna med den värsta handen, än att slänga den vinnande handen

5. En översyn kräver en hand som är stark nog att slå legitimt synande händer.

Fem tips till ett vinnande hold’em spel.

Om du spelar hold’em korrekt, har du infört alla dessa tips i ditt spelsätt.

1. Spela få händer från tidig position. Du kommer att slänga många händer, men du kommer att spara pengar.

2. Positionen är avgörande i Hold’em. Vissa händer som du skulle slänga i tidig position, kan vara händer du höjer med i sen position.

3. Om floppen inte hjälper din hand, överväg att lägga dig, oavsett hur bra dina kort än verkat före floppen.

4. Många av dina motspelare kommer att spela E-K lika starkt som E-E eller K-K, men det är inte lika starka kort. E-K är en stark draghand, men kräver oftast hjälp vid floppen för att bli en vinnande hand.

5. Hold’em ser bara ut som sjukorts stötpoker. I verkligheten är det helt annat spel, tack vare dom gemensamma korten, vikten av positionen man har, samt det faktum att vid floppen får du se 71 % av din hand, för endast en satsningsrunda.