om odds i poker Odds används ofta i poker och är den del av spelet som är viktigast att behärska för att bli en vinnande spelare.

Odds är chansen eller risken för att en speciellt händelse ska ske. Ett bra exempel är när man kastar krona. Både krona och klave har exakt 50% chans att landa uppåt. Oddsen för att krona ska komma överst skrivs som 1:1. På samma sätt skriver man för klave (eftersom chansen är precis lika stor för båda). 1:1 betyder att för varje gång krona kommer upp, kommer den inte att göra det en gång.

För att förtydliga lägger vi också till möjligheten att myntet kan landa på högkant, och att chansen för det är precis lika stor som för att det ska bli krona eller klave. Chansen är nu ungefär 33% för alla tre alternativen. Om vi nu ska skriva ut oddset för krona blir det 1:2. För varje en gång (ettan till vänster) det blir krona, kommer det att två gånger (tvåan till höger) inte bli krona.

För att ytterliga förtydliga ger jag ännu ett exempel. Nu har vi istället en tärning. Chansen för att slå en trea är 1/6 eller ungefär 17%. Hur skrivs då oddsen för chansen att jag ska slå en trea? 1:5 eller hur? Eftersom att jag för varje gång jag slår en trea (ettan till vänster) kommer att slå tärningen fem gånger utan att få en trea (femman till höger). Dividerar man talet till vänster med den totala summan av båda talen får man åter procentchansen:

1/(5+1)= ca:17%

Odds används i poker för att beräkna huruvida det är värt att gå med i en hand eller inte, dvs om chansen för att vinna står i relation till den summa pengar du måste stoppa in i potten för att få vara med.

Om du satsar en krona. Hur många kronor bör du få tillbaka då du lyckas slå en trea på tärningen för att i längden gå jämnt ut?
Svaret är fem kronor. Eftersom du då en gång av sex kommer att vinna fem kronor, medan du fem gånger av sex kommer att förlora en krona. Efter sex kast bör du teoretiskt sett ha lika mycket pengar som när du började.

Skulle du istället få 10kr varje varje gång du slog en trea vore vadet väldigt fördelaktigt för dig.
För att så många kronor ska vara berättigade skulle tärningen behöva ha elva nummer. Enligt samma prinicip som förklarad ovan.

Ett sista exempel är Roulette. Här erbjuds sämre odds än vad du egentligen förtjänar. Roulettehjulet har 37 olika nummer medan du endast får betalt 36 gånger pengarna (utbetalningsoddset är alltså 36:1) medan ju de reella vinstoddsen är 1:37. Vad är ofördelaktigt, om än väldigt lite.

Målet i poker, och i alla andra vad för den delen, är att finna situationer då oddsen är fördelaktiga, då den eventuella vinsten är stor nog att väga upp risken för en eventuell förlust.

För att hitta dessa situationer måste man känna till något om outs. Outs är det antal kort som kan ge dig den vinnande handen.
För att få fram oddsen för vinst måste du dela antalet outs med antalet kort i kortleken som du inte känner till.

Låt oss ta ett exempel: (h=hjärter, s=spader, r=ruter, k=klöver)

Du sitter på Qh och 10h och floppen kommer 6h Ak 5h. Du behöver ytterligare ett hjärter för att få en färg. Ett typiskt färgdrag med andra ord.

Antalet hjärter i kortleken är från början 13. Två har du på handen och två ligger på bordet. Totalt finns alltså nio hjärter kvar i kortleken. Nio kort som kan ge dig färgen, det vill säga nio outs. Svårare än så är det inte att räkna outs.

Ibland kan det finnas flera olika händer som du drar mot, flera olika händer som sannolikt kommer att vara en vinnarhand i slutändan.

Ett exempel:

Du sitter på Qh och Js.

Floppen kommer: Kh 10h 5h.
The turn kommer: 7r

Nu har du möjlighet att få flera olika händer som troligtvis räcker hela vägen till vinst. Först och främst har du färgdraget, ett hjärter till och du har fått en färg. Du har även ett stegdrag, eftersom du har 10-Kn-Q-K. Ett äss eller en tia fullbordar din stege.

Antalet outs som ger dig färgen är: 13-4=9.
Antalet outs som ger dig stegen är: 4+4=8 (alla nior och alla äss)

Total 17 outs. Men vänta nu, hjärter äss och hjärter nio har vi ju räknat två gånger, eftersom de ger både färg och stege. Alltså får vi ta bort två outs.

Det korrekta antalet outs är därmed 15.

För att få fram oddset för att få en viss hand måste vi införa ytterligare en faktor, nämligen antalet osedda kort i kortleken.

Hur många kan de nu tänkas vara? Kortleken har 52 kort. Två kort har du i handen och fyra ligger på bordet. Totalt sex. Resterande 46 kort är osedda. Nu subtraherar vi från det totala antalet osedda kort, de kort som ger oss en vinnande hand, det vill säga alla outs.
46-15=31
Oddset för att vinna handen är därmed 15:31. För varje femton gånger vi vinner kommer vi att förlora 31.

Många föredrar idag att räkna allt i procentchans för att göra det lättare. Då tar du bara antalet vinnande kort delat på det totala antalet osedda kort.
15/46= ca:33% Vinstchansen är alltså ungefär 1 av 3.

Att kunna räkna ut procentchans eller odds snabbt och med hög exakthet är viktiga egenskaper för den vinnande pokerspelaren.
Men eftersom det här är en nybörjarguide ska jag tipsa om ett knep som fungerar med någorlunda exakt (även om det inte är tillräckligt för den riktigt ambitiöse spelaren). Man kan helt enkelt räkna varje out som 2%. I fallet ovan får vi då 30%, eftersom vi har 15 outs, vilket ju är tre procentenheter ifrån den korrekta procentchansen. Det får ändå klassas som godkänt och fungerar väl som måttstock på lägre insatsnivåer.

Pottodds – Risk respektive utdelning.

Vi snuddade vid ämnet förut då vi diskuterade hur stor vinsten bör vara för att slå ett visst slag med en tärning.
För att veta om du ska gå med i en hand måste du ha svaret på följande fråga. Är den eventuella vinsten stor nog att väga upp risken för en eventuell förlust.

För att kunna besvara denna fråga måste vi först har räknat ut vinstchansen för vår hand, som vi gick igenom ovan.
Sedan måste vi veta hur mycket pengar som ligger i potten för stunden. På Internet är det lätt. Hemma med kompisar kan det vara lite svårare. Matematiken brukar dock inte bli speciellt svår om man inte spelar high stakes no limit eller pot limit poker.

Vi fortsätter att använda oss av exemplet ovan där vår hand visat sig ha 33% vinstchans.

I potten ligger sedan tidigare 200kr. Vi sitter i sista position och en syn kostar oss 40kr. Synar vi och sedan lyckas få in färgen eller stegen vinner vi 200kr.
40/200=0,2 eller 20%. En syn kostar 20% av potten medan vi har 33% vinstchans, en klart fördelaktig situation och vi bör definitivt syna. Så länge kostnaden i procent för att syna understiger vår vinstchans bör vi gå med. Den eventuella vinsten är stor nog att väga upp risken för en eventuell förlust.

Implicita pottodds

Det enda som är viktigare än pottodds är implicita pottodds. Det är också genom de implicita pottoddsen som pokermatematiken inte längre är en exakt vetenskap. När vi räknade ut pottoddsen arbetade vi med konkreta exakta tal. Nu måste även bedömningar läggas in.

Låt oss säga att vi istället satt i tidig position med fem stycken spelare efter oss i det tidigare exemplet. Potten är fortfarande på 200kr och det kostar fortfarande 40kr att syna. Men, potten kommer med största sannolikhet att växa genom att spelare efter oss också går med i potten. Det är här bedömning kommer in. Hur många av spelarna kommer att syna? Här får du helt enkelt göra ett antagande baserat på spelarnas spelstil och hur de betett sig i tidigare satningsrundor. Vi beräknar att två av dessa fem kommer att syna.
Ytterligare 2*40kr kommer alltså in i potten. Potten hamnar på totalt 280kr och vår syn kostar fortfarande 40kr.
40/280= ca: 14%. Fantastiskt. Kostnaden för att syna i procent har sjunkit ytterligare och vi är ännu mer benägna att gå med.

De implicita oddsen är förhållandet mellan den förväntade vinstpotten och chansen att du faktiskt vinner potten.
De implicita oddsen är framför allt viktiga då det gäller draghänder.

Ett exempel:
Du sitter med 8-8 innan floppen. Potten är än så länge på 40 kr och det kostar 10 kr att gå med. Vår vinstchans måste alltså vara större än 25% (10/40=0.25). Oddsen för att med på floppen få en triss är lite drygt 12%. Bör du gå med? Svaret beror på hur mycket pengar du uppskattar att potten kommer innehålla vid handens slut. Uppskattar du att potten i slutändan kommer att vara värd 140 kr och att din triss skulle vara den vinnande handen bör du syna. Detta eftersom 10/140=0.07=7%. Dina odds för att floppa en triss är ju drygt 12% därför bör du definitivt syna.

Om du tror att någon kommer höja pre-flop måste också det räknas in. Då kostar det inte längre 10 kr att gå med utan 20 kr. Även om den slutgiltiga potten blir 140 kr är det då inte längre värt att gå med, eftersom: 20/140=0,14=14%. Oddsen för att vinna var ju endast drygt 12%, lägg dig därför.

Som du säkert förstått vid det här laget är matematiken inom poker oerhört komplex, och det tar tid innan man behärskar den till fullo. Jag vill också komma med rådet att läsa en bok som förklarar pottodds ännu mer utförligt, förslagsvis Pokerhandboken av Dan Glimne.

Det var allt för denna gång. Lycka till vid borden!