Spelstrategi efter floppen i Texas Holdem I förra delen diskuterade vi vilka krav du ska sätta på dina starthänder för att gå med i en hand, eller till och med höja. I denna del fortsätter vi naturligtvis med hur du sedan bör spela de händer du valt att gå vidare till nästa satsningsrunda med (floppen).

Att spela poker handlar mycket om att kunna bestämma vad ens motspelare sitter på för händer, nedan kan du se spelstrategier för hur du ska spela efter floppen i Texas Holdem.

Floppar kan delas in i tre olika kategorier; skräpfloppar, komplexa floppar och monsterfloppar.

Skräpfloppen

Skräpfloppen innehåller bara låga kort och det finns inga möjligheter till stege eller färg. Denna typ av flopp är speciellt fördelaktig om du sitter i sen position eftersom de andra spelarnas drag ofta visar tydligt vad de sitter på. Höjer någon i tidig position brukar detta innebära att personen antingen har ett hyfsat par redan i starthanden, eller att han/hon lyckats få ett par med något av de låga korten på floppen, i värsta fall till och med en triss. När den här typen av floppar dyker upp händer det ofta att alla checkar fram till dig. Sitter du i sen position har du då ofta möjlighet att stjäla mörkarna (blindsen) genom att göra en höjning. Allra bäst är naturligtvis om du faktiskt har en bra hand, men även om du inte har det
är oddsen ofta goda nog för att göra en höjning och försöka stjäla mörkarna.

Den komplexa floppen

Denna flopp kan ge motspelarna en mängd bra händer. Den har ofta ett eller två höga kort och färg eller stegdrag. Ser floppen ut på detta sätt är det extremt svårt att sätta ens motspelare på någon speciell hand, oavsett deras agerande vid bordet. Försök dock analysera så gott det går. Höjer någon i tidig position har han troligen fått in det höga paret, synar därefter en mängd människor är risken stor att de sitter på ett straight- eller flushdrag.

Monsterfloppar

Dessa floppar består av mycket höga kort och ofta även par. Sker en höjning efter en sådan här flopp bör du lägga dig direkt. Förutsatt att du inte själv sitter på en mycket bra hand som förbättrats av floppen. Låt oss säga att du har K-K som hålkort och floppen A-Kn-Kn läggs fram. Skulle en höjning då ske bör du direkt lägga dig. Även om din hand var en topphand innan floppen har den dramatiskt tappat i värde och det är dags att ge upp striden. Troligen har din motståndare antingen ett äss eller en knekt. Det enda som kan rädda dig är om en kung dyker upp, det vill säga två kort på 47.

Om du efter floppen själv lyckats få till en riktig monsterhand eller till och med ”the nuts” (den bästa möjliga handen som går att få vid just den tidpunkten) bör du använda dig av slowplaying. Slowplaying innebär att du inte är aggressiv i ditt spel utan istället försöker hålla kvar dina motståndare i potten så länge som möjligt för att maximera potten. Har du redan en monsterhand behöver du ju inte längre oroa dig för att någon av dina motståndare ska lyckas få en bättre hand. Istället bör du hoppas att nästa kort kommer hjälpa dem, så att de blir mer benägna att slänga in pengar i potten. I sista rundan (the river) bör du naturligtvis vara agressiv eftersom det inte kommer någon efterföljande runda där du skulle kunna lura av dina motståndare mer pengar.

Viktigt att notera här är att trots att du har en monsterhand kanske den inte är självklart bäst. Har du exempelvis K-Kn och floppen kommer A-K-Kn. Kan man ibland som nybörjare tro att man är så gott som oslagbar. Flera ganska vanliga händer kan dock så din hand, exempelvis
A-K, A-kn och Q-10.

Slowplaying ska endast tillämpas om din hand är av sådan karaktär att chansen att i slutändan bli slagen understiger ett fåtal procent.

Medelhöga och låga par

Inte sällan hamnar man i den situationen att man får ett par med hjälp av floppens lägsta eller näst lägsta kort. Exempelvis kan du sitta på Q-6 och floppen kommer 10-6-4. Denna typ av situation är alltid svårspelad. Speciellt svår är den om du sitter i tidig position, då du inte har en aning om huruvida någon av de andra spelarna fått ett par med hjälp av tian eller på annat sätt har en bättre hand.

Befinner du dig i just denna situation, med ett par gjort av floppens lägsta eller näst lägsta kort i tidig position, bör du i regel höja just för att få ut mer information från dina motståndare. Skulle någon höja din bet, bör du lägga dig. Har någon redan höjt innan det är din tur
att agera bör du välja mellan att syna eller lägga dig. Personen innan, som höjt i en så tidig position, har antingen en riktigt bra hand eller också har han ett par med floppens mellan eller lägsta kort precis som du, och har höjt just för att få mer information om sina motspelares händer. Huruvida du ska syna eller lägga dig beror på faktorer såsom vilken typ av spelare han är och vad matematiken dikterar (kommer att gås igenom i senare kapitel).

Sitter du med ett par gjort av floppens lägsta eller näst lägsta kort i mitten- eller sen position bör du checka om möjligt och syna eller lägga dig om någon innan dig redan höjt. Vilket du ska välja beror återigen på de ovan nämnda faktorerna.

Överpar

Har du ett överpar, det vill säga att hålkorten (de du har på handen) bildar ett par som är högre än något av korten som kommit upp på floppen, befinner du dig i en ganska lukrativ situation. Förutsatt att ditt par inte är A-A är risken dock stor att din hand i slutändan inte kommer att vara den bästa. Försök därför att vinna handen nu. Höj! Även om någon redan höjt bör du återhöja. Men se upp! Får du ytterligare en höjning mot dig måste du börja bli riktigt rädd. Det är långt ifrån omöjligt att din motståndare har floppat en triss eller ett tvåpar. Det kan också hända att han har ett överpar som är högre än ditt.

Draghänder

En draghand definieras som en hand där ett kort saknas för att fullborda en färg eller stege.
Dessa kan naturligtvis delas in i färgdrag och stegdrag. Färgdraget kan bara se ut på ett enda sätt medan stegdraget kan se ut på två olika sätt; Antingen saknas ett kort i mitten av stegen, exempelvis 8-9-Kn-Q. Eller så saknas ett kort i ändarna av stegen, exempelvis 8-9-10-Kn. Notera att det är betydligt större chans att det senare exemplet blir en fullbordad stege eftersom två valörer, istället för en, fullbordar stegen, 7 och Q. Stegdrag där endast en valör fullbordar stegen bör sällan spelas. Precis som med många andra händer, är det till stor del matematiken som dikterar huruvida du ska syna eller lägga dig (går in på det i nästa kapitel av pokerguiden). En god idé är dock att inte höja med en draghand. Vissa andra böcker rekommenderar det ibland eftersom det är vilseledande för motståndarna och faktiskt kan betala av sig i slutändan. Men sitter du på en draghand är chansen för vinst oftast någonstans mellan 17% och 40%, som nybörjare bör du därför låta bli att höja och istället spela säkert.
Nybörjare överskattar ofta draghandens chans att gå in, och ofullbordade draghänder är oftast mycket dyra om man följer med enda till slutet på grund av sin nyfikenhet.

Att höja för att skaffa sig information

En höjning är det bästa sättet att skaffa sig information om motspelarnas händer, speciellt om du sitter i tidig position. Genom höjningen tvingar du dina motståndare till att agera, och varje handling ger dig viss information om deras händer.

Här följer ett exempel där en höjning kan vara berättigad:

Ni är fem spelare vid bordet.
Du sitter i tidig position och får A-7.
Floppen kommer Q-10-7.

I det här läget bör du höja. Varför?

Att vara i tidig position är vanligtvis till stor nackdel och din hand är inget speciellt.
Vid en första titt kan det verka vettigt att istället lägga sig, eller i vissa fall syna.

Men, genom en höjning i den situationen kommer dina motståndare att anta att du sitter på par i damer. Detta är dock ingen egentlig bluff (även om möjligheten finns att alla andra lägger sig)
utan ett sätt att utvinna information.

Skulle du sedan få en återhöjning mot dig från någon av de andra spelarna bör du genast lägga dig. Då kommer du åtminstone ur handen tidigt och slipper betala mer.

Skulle motståndarna syna är informationen mer bristfällig. I allmänhet kan du dock vara säker på att ingen sitter på par i damer eller och bättre och att din hand med viss sannolikhet är den bästa för stunden.

Sista alternativet är som sagt att alla lägger sig, vilket ju vore en glad överraskning 🙂

Skulle du istället endast checka skulle du troligen fortfarande ha ytterst lite information att gå på. Till stor del beroende på de efterföljande spelarnas agerande självfallet. Om någon efterföljande spelare sedan höjer, kommer en syn allt som oftast att vara berättigad och samma sak kan hända i nästa satsningsrunda. Det blir helt enkelt dyrare än att direkt skaffa sig information för att avgöra om man ska fortsätta spela handen eller inte.

Det var allt för den här gången kära vänner. Nästa gång kommer vi att igenom pokerns matematik, det vill säga pottodds och liknande. Kanske inte den roligaste, men absolut en av de viktigaste sakerna att behärska för att bli en framgångsrik pokerspelare.

Lycka till vid borden!

// Webmaster

Läs mer:

Strategi för att spela the turn