Om satsningsmönster Förhoppningsvis tänker du inte så ofta ”det där borde jag förutsett” när du spelar Texas Holdem. Genom att bli medveten om och analysera de signaler de andra spelarna ger ifrån sig, så kallade tells, kan du bli skickligare på att lista ut vad de har på hand. Då kommer du gå ifrån att ofta vara efterklok till att spela skickligare genom att just förutse hur de andra spelarna kommer spela och varför. Men kom ihåg att spelarna kan bluffa!

Olika typer av satsningsmönster i poker

Ibland kan en spelares satsningsmönster i poker vara det som berättar mest om spelarens händer. Vissa satsar exempelvis bara stort när de verkligen har en bra hand som de känner sig mycket säkra på. Andra spelare gör istället bara små satsningar när de har jättebra händer för att undvika att inga andra spelare vill gå med i potten, vilket även kallas för slow-spel. På så sätt lockas andra spelare att fortsätta vara kvar i spelet eftersom de får rätt odds för att spela en draghand. Problemet är att de andra spelarna kan lyckas träffa något på floppen, rivern eller turn på sin draghand och göra den slow-spelande spelaren så osäker på sin hand att denna lägger sig.

Det finns också spelare som gör på motsatt sätt och endast satsar högt när de har en svag hand för att försöka skrämma bort motspelarna. En del går dessutom all in regelbundet för att försöka stjäla potten. Eftersom en all in signalerar att man är villig att riskera alla sina spelmarker på handen fungerar det ofta skrämmande på motspelarna. Denna strategi kan dock slå tillbaka, smarta spelare väntar in rätt tillfälle och rätt kort för att sen syna den som går all in och slå ut denna ur turneringen. Därför är inte all-in taktiken något man bör använda sig av regelbundet som satsningsmönster. Normalt sett är all in ett drag man gör om man har den bästa handen.

Bettar på floppen

Ett annat satsningsmönster man kan se är att vissa spelare regelbundet bettar på floppen oavsett vilka kort som delats ut, det spelar ingen roll om det är höga eller låga kort. Synar man dessa spelare brukar de visa svaghet genom att inte betta igen på turn, eller slänga korten om man gör en höjning. Om en sådan spelare inte lägger sig vid en höjning, vad signalerar då det? Självklart varierar det mellan spelare, men oftast innebär de att de har en riktigt bra hand. Men händer värderas olika av olika spelare, och vad som är en bra hand varierar därmed mellan spelare. För att skapa dig en uppfattning av vad din motspelare tycker är en bra hand är det viktigt att observera dennes spel.

Satsningsmönster visar hur motspelaren spelar

En av nycklarna till framgång i Texas Holdem är att lära sig hur motståndarna spelar. Om du vet att de bluffar ofta så välj dina tillfällen att avslöja dem. Kom dock ihåg att inte fästa dig vid en spelare så att du tappar fokus på de andra motståndarna. Då missar du att genom observation och analys lära dig deras spel och kommer därmed begå onödiga misstag. I en turnering kan situationen däremot se lite annorlunda ut och man hinner kanske inte lära sig alla spelarna vid bordet. Då gäller det att spela sitt huvudspel och lita på sin poker-skicklighet.