• Upp till 1500 spelkrediter & 100 gratisspel
  • se villkor
  • Läs mer om bet365 poker
  • Poker på iPoker-nätverket
  • Casino
  • Odds
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Min. insättning för gratisspel är 500 kr. Max pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.

Granskningsnämnden fällde TV4 Sports sändning av en amerikansk pokertävling. Exponeringen av den pokersajt som sponsrade programmet överträdde gränsen för
varumärkesexponering, ansåg nämnden. Dessutom sändes ?era minuter mer reklam än de tillåtna tolv minuterna per timme.

Programmet Pro-Am Poker Equalizer i TV4 Sport var en amerikansk pokertävling där deltagarna utgjordes av två amatörspelare och fyra proffsspelare. Programmet var sponsrat av en pokersajt.

Bakom bordet där deltagarna satt fanns en mur med logotypen för sajten på ett ?ertal ställen. Logotypen fanns också på några av deltagarnas kläder. Vid tre olika tillfällen under programmet sa en amerikansk speakerröst följande i svensk översättning: ”Pro-Am Poker Equalizer presenteras av [pokersajten]. Lär av, chatta med och spela mot proffsen på [pokersajten].”

Otillbörligt Gynnande
Enligt Granskningsnämnden (tidigare beslut SB 822/08) måste det ?nnas en gräns för hur mycket varumärkesexponering som kan tillåtas även i ett program som programföretaget inte kunnat påverka utformningen av. Mot bakgrund av den omfattande exponeringen av logotypen för pokersajten och att sändningen samtidigt var sponsrad av programmet ansåg nämnden att bestämmelsen överträddes. Därmed fälldes TV4 Sport och nämnden kommer att ansöka om att TV4 ska betala en särskild avgift (se nedan).

Annonsmängd
TV4 fälldes även för att under en timme ha sänt 15 minuter och 19 sekunder, mot de
tillåtna tolv minuterna per timme.

Särskild avgift
Granskningsnämnden kommer att ansöka hos länsrätten om att TV4 ska betala en särskild avgift på sammanlagt 100 000 kronor.

Källa: Granskningsnämnden för radio och TV