Hold’em Poker for advanced players, eller Hold’em poker för avancerade spelare som den svenska versionen heter, är utan tvivel en av de mest betydelsefulla pokerböcker som någonsin skrivits, den har bokstavligt talat ändrat sättet folk spelar på. Utöver det kan den även ses som ett riktmärke som satt standarden för hela genren. Nu har en ny version av boken släppts, en kraftig utökad version för 2000-talet.

Boken börjar med några små korta kapitel, bl.a. kapitlet Forward av den kände expertspelaren Ray Zee, en introduktion och en förklaring till hur boken bör läsas. Direkt får man veta att boken inte ska läsas på ett vanligt slappt vis som du exempelvis läser en roman. Istället ska varje stycke studeras noggrant. Det här är en bok om teorin bakom poker, för bra spelare som vill bli bättre. Är detta vad du vill ska du studera boken noggrant. Flera mycket duktiga spelare, som också är vänner till mig har läst denna bok otaliga gånger. Ibland läses bara vissa kapitel om, för att få stenkoll på hur det låg till nu igen. Efter dessa små inledande kapitel tar boken fart på allvar. Det första av de åtta kapitlen tar vid, benämnt ”De två första korten”, dvs. hålkorten. Här återfinns den världskända rankingtabellen som kopierats in i en mängd andra böcker och som blivit standard för alla spelare med ambitioner. Här får du se i vilka situationer vissa händer bör spelas. Att följa denna tabell är en god hjälp på vägen att bli en bra pokerspelare, även om spelet efter första bettingrundan naturligtvis är än viktigare.

Det andra kapitlet, benämnt strategier, går in på en mängd viktiga spelkoncept som alla spelare måste vara medvetna om, däribland semi-bluffen, slow playing, check-höjning, och den vanliga bluffen. Precis som allt annat i den här boken, är kapitlet av yttersta klass och hjälper alla att verkligen förstå innebörden och det speltekniska bakom koncepten, inte bara vad de ytligt går ut på.

Det tredje kapitlet, blandade ämnen, täcker som namnet säger en del andra spelkoncept. Till exempel färg-drag, steg-drag, att spela mot galningar etc. Kapitel fyra till sex, Spela i lösa spel, Spela short-handed, Spela i andra icke-standardspel, är mycket betydelsefulla eftersom långt ifrån alla pokerpartier består utav bra spelare. Ofta finns det en galning vid bordet, eller någon som råkat ta ett glas skotsk whiskey för mycket. Det absolut vanligaste, speciellt om man spelar med nybörjare eller dåligt insatta spelare är det lösa spelet, något som författarna så träffande kallar ” No Fold’em”-poker. Dessa kapitel hjälper dig att utnyttja dessa situationer till max, för att maximera din vinst kanske du i dessa typer av spel måste gå ifrån din vanliga spelstil. Just dessa kapitel har uppdaterats mycket, och nog är väl det bra med tanke på hur spelen på Internet ofta ser ut.

Kapitel sju, Andra färdigheter, går in på saker som den duktige pokerspelaren gärna ska ha talang för, som att läsa händer och tillämpa psykologi. Detta kapitel finner jag själv mycket intressant, kanske främst för att jag mycket intresserad av just psykologi. Faktum är dock, att psykologi, tillsammans med matematik, är de två viktigaste beståndsdelarna i poker.

Det åttonde och sista kapitlet, Frågor och svar, erbjuder en frågesport där alla de kunskaper du erinrat dig i de tidigare kapitlen sätts på prov, för att du ska kunna se om du verkligen förstått bokens innehåll, eller om du bör sätta dig och läsa om den med en gång.

Att tänka på då man läser Hold’em poker for advanced players

När boken först kom ut år 1988 ansågs den mycket kontroversiell. Alla spelare diskuterade den länge och flitigt och hade vilt skilda åsikter huruvida strategierna som beskrivs i boken var korrekta eller inte. Faktum är att det fortfarande råder stora diskussioner kring några av bokens kapitel. Något man bör tänka på när man läser boken, är att inte blint följa allt som står. De båda författarna får det ibland att låta som att deras strategi är den optimala för Texas Hold’em, vilket inte alls stämmer. Det finns ingen optimal strategi för hur varje hand och situationer ska spelas. Poker är inte som Blackjack. Här måste psykologi, antalet marker och en mängd andra faktorer räknas in i varje beslut.

Omslag till Hold'em Poker For Advanced Players bok

Betyg

För vem?

Detta är ingen nybörjarbok. Boken är väldigt spelteknisk och tämligen tråkig att läsa.

Vilka spel tar den upp?

Fixed Limit Hold’em

Finns boken översatt till svenska?

Ja, av Richard Gustafsson. Utgiven av Pagina förlags AB år 2005.

Svensk titel

Hold’em poker för avancerade spelare.

Hur många sidor?

Svensk version: 317 Engelsk version: 332

Förlag

Two Plus Two Publishing.

Cirka pris:

240 kr.
Köp Hold’em för avancerade spelare hos pokerbutiken.se

Vad jag tycker om boken

Den här boken är utan tvekan en klassiker, och jag tvivlar starkt på att det finns några riktigt duktiga Fixed Limit Texas Hold’em spelare som inte äger ett exemplar av boken. Trots att den betraktas som ett riktigt mästerverk finns det dock kritik att ge boken. Framförallt att den är så oerhört spelteknisk. Det är inte en rolig bok att läsa, den är snarare skriven som en facklitteraturbok, vilka ju i regel aldrig är särskilt roliga. Om du exempelvis läst Pokerhandboken av Dan Glimne, och tyckte den var krävande att traggla sig igenom, bör du absolut inte ge dig på denna bok. Den är även en aning dålig på att beskriva standardteorin för poker. Den går mer in på mer unika situationer som kan uppstå i spelet. Detta kan ha sin orsak i att boken enligt Sklansky ska ses som ett komplement och en vidareutveckling av hans tidigare och mer grundläggande bok Texas Hold’em.

Rekommendation och betygsättning

Min betygsättning grundar jag på följande två faktum: Hold’em poker for advanced players är extremt nyttig för alla limitspelare som vill börja tjäna hyfsade slantar på sitt spelande. Boken är tråkig att läsa och den hade kunnat vara mer välskriven. Bara för att en bok går in djupt i ett ämne måste den inte nödvändigtvis vara tråkig. Det har dock duon Malmuth/Sklansky missat. Jag väljer därför att ge boken en fyra i motsats till de flesta andra recensenter som obligatoriskt ger den en femma.

Tips på fler böcker