Om reglerna i Texas Hold'em Texas Hold’em är ett av de snabbaste och mest spännande pokerspelen och troligen det mest populära. Det tillåter upp till 10 spelare per hand vilket är mer än de flesta pokerspel och har oftast de lägsta gränserna av alla spel.

Det är ett mer komplext spel än man först tror, speciellt när gemensamma kort används. Glöm aldrig att alla vid bordet kan använda de fem gemensamma korten på bordet och att deras två hålkort kan vara bättre än dina. Det bästa sättet att träna är att dela ut fem gemensamma kort och se vilken den bästa handen är och sedan arbeta sig bakåt till sämre händer. Lägg sedan till två hålkort. Det kommer att öva dig på att se möjliga variationer.

Börja spela Texas Hold’em

Knappen anger givens position och flyttas ett steg åt vänster efter varje hand. Innan några kort delas ut lägger spelaren till vänster om given den lilla blinden. Spelaren till vänster om denna lägger in den stora blinden.

I ett $ 2/$ 4-spel är den lilla blinden $ 1 och den stora blinden $ 2. Blinda insatser är riktiga insatser med riktiga pengar och när det är dags för dem har spelaren möjlighet att lägga sig, passa, syna eller höja.

Med början med den lilla blinden får varje spelare två nedåtvända kort, ett åt gången i medurs riktning. Spelaren till vänster om den stora blinden är den som inleder och måste antingen lägga sig, satsa minimiinsatsen, höja eller passa. Nästa spelare måste antingen lägga sig, syna den aktuella insatsen, höja eller passa (om inga insatser har gjorts). Så fortsätter det runt bordet tills alla spelare har satsat samma belopp. Det tillåts 1 insats och 3 höjningar i varje insatsomgång i Texas Holdem.

Floppen – När alla insatser är lika höga vänds 3 kort upp samtidigt mitt på bordet, det kallas för floppen. Nu följer en insatsomgång med början med spelaren till vänster om given.

Turn (Fjärde kortet) – När insatserna är jämna vänds det fjärde gemensamma kortet upp mitt på bordet. Det följs av en insatsomgång.

River (Sista kortet) – När budgivningen är klar vänds det sista gemensamma kortet upp mitt på bordet bredvid de tidigare fyra.
En sista insatsomgång genomförs. När insatserna har slutförts visar spelarna sina bästa händer bestående av de två hålkorten och de 5 gemensamma korten. Den första person som visar sina kort är den sista person som satsar eller höjer. Den bästa handen vinner potten.

I Limit-poker används den lägre gränsen för de första två omgångarna och den högre gränsen för de andra två omgångarna.

Strategi & tips för Texas Hold’em

Fickkort (hålkort)

1. Höga par. Höga par från ess till tior är en bra början. Du har möjlighet att förbättra handen och även om bordet inte hjälper dig kan du fortfarande vinna med det högsta paret.
2. Mellanpar. De har inte så stor betydelse och kan oftast inte vinna utan förbättring. Om det inte kostar för mycket kan du vänta och se när de tre korten vänds upp och avgöra vilka kombinationer som är möjliga. Om motståndarna satsar aggressivt bör du lägga dig. Möjligheter är stegar och färger.
3. Höga kort. Två höga kort ur olika sviter bör oftast spelas fram till floppen. Möjligheterna är att om du får ett par så har du det bästa paret på bordet. Höga kort i samma svit bör spelas mer ofta eftersom en hög färg är mer sannolik.
4.2 Närliggande kort i samma svit. Om dina två kort är av samma svit och närliggande bör du inte överskatta dem. Hjärter 9 med hjärter 8 är öppen åt båda håll och är något bättre än hjärter 10 med hjärter 7 eftersom mellanrummet minskar möjligheterna till en stege. Lägg dig om potten börjar bli stor. Ess eller kung i samma svit som ett lågt kort bör behandlas med aktsamhet precis som hålstegar. Ess med 2,3,4 eller 5 är bättre eftersom en låg stege fortfarande är möjlig.
Efter floppen

1. Satsa eller syna de flesta av dina bra händer, dvs om du har fyra av fem kort i en färg eller stege. Alla kan lägga sig eller så kanske du prickar rätt.
2. Om du saknar fler än ett kort efter floppen bör du lägga dig.
3. Om floppen går mot dina höga par och visar möjliga färger eller stegar bör du lägga dig, speciellt om insatserna är tuffa.
4. Om du får färg eller en stege bör du fundera på möjligheten att någon annan spelare har samma hand men högre. Om insatserna är tuffa är det troligt att någon har fått en bra hand. Ett exempel: om bordet består av 6,7,8,9 och du har en 10, har du en bra stege men du kan fortfarande slås av någon som har 10, Kn. Detsamma gäller om du har färg med dam i topp, det kan finnas någon med ess eller kung i topp.

Tjäna pengar på Texas Hold’em

Idealiskt vore att alltid veta vad den bästa möjliga handen på bordet är, det kallas för ”nuts”. Om det finns flera spelare som fortfarande är med och insatserna är tuffa beror det troligen på att någon av dem har den. Ett exempel: om bordet består av hjärter kung, ruter dam, spader 10, klöver 8 och hjärter 7 så är den bästa möjliga handen en hög stege bestående av ess, kung, dam, knekt och 10. Om du har ett ess och en knekt har du den bästsa handen, the nuts, och ska spela aggressivt. Om du har knekt och 9 bör du vara försiktig.

Lär dig att avgöra när du har den bästa handen så kommer du att kunna maximera dina insatser och höja möjligheterna i Texas Holdem. Om du har den högsta möjliga handen kan du inte förlora. Det värsta som kan hända är du får dela på potten med någon så det är bara att höja potten så mycket det går.

Om du är den förste som satsar (till vänster om den stora blinden) bör du spela försiktigt eftersom efterföljande höjningar kan bli kostsamma. Position är en fördel i texas holdem. När du är den siste att agera är du i en mycket bättre position. Om du är den stora blinden och ingen har höjt får du alltid se vändningen.

När en spelare sätter sig vid ett bord måste han eller hon ta på sig rollen av den stora blinden. Alla spelare har möjlighet att vänta tills det är deras tur att vara den stora blinden. Den här regeln gör det rättvist för alla spelare eftersom den förhindrar att spelaren hoppar in och ut ur spel och därigenom lämnar bordet innan det är deras tur att ta på sig rollen av den stora blinden.

Det här är de vanligaste acceptabla topp tio-fickkorten i holdem:

1. EE
2. KK
3. DD
4. KnKn
5. EK i samma svit
6. TT
7. EK blandade
8. ED i samma svit
9. KD i samma svit
10. EKn i samma svit

Läs mer om Texas Hold’em

Vill du lära dig mer om Texas Hold’em? Kolla in våra andra artiklar om spelet: